<small id="xcslh"><bdo id="xcslh"></bdo></small>
   <meter id="xcslh"></meter>

    1. <samp id="xcslh"></samp>
     1. 欢迎来到原中小学教育资源网!

      《ie üe er 》优秀教学设计

      教学设计 时间:2019-05-02 我要投稿
      【www.nicheologybonus.com - 教学设计】

       教学要求:

       1、学会2个复韵母ie üe、特殊韵母er、整体认读音节ye yue和他们的四声,能够读准音,认清形,正确书写。

       2、能正确认读由声母和ie、üe组成的音节,会读拼音词和拼音句。

       教学重难点:

       学会2个复韵母ie üe和特殊韵母er以及他们的四声。

       能正确认读复韵母ie üe组成的音节。

       教学准备:

       课文插图、字母卡片

       教学课时:

       三课时

       第一课时

       教学要求:

       学会2个复韵母ie üe、特殊韵母er、整体认读音节ye yue和他们的四声,能够读准音,认清形,正确书写。

       教学过程:

       一、复习

       抽读单韵母卡片。

       二、看情境图,听语境歌,引出新授内容。

       1、引导看情境图。

       图上画的是什么时候?什么地方?有什么人?他们在干什么?

       2、听语境歌。

       中秋夜,月儿明,妈妈讲故事,孩儿静静听。

       3、相机出示:ie ye üe yue er

       三、教学复韵母ie 和音节ye

       1、教学复韵母ie

       (1) ie的发音

       板书复韵母ie。告诉学生ie 的读音和夜晚的夜相近。

       教师范读ie,师:讲述发音要领,学生自由练读,指名试读。

       (2) ie的四声练习

       ie是复韵母,它也是由两个单韵母组成的。谁来说说声调应标在哪个字母上?为什么?

       出示:iē ié iě iè 指名练读,全体读。

       2、教学整体认读音节ye

       (1) 讲故事

       (2) 出示:ye

       ye是整体认读音节,不要拼。领读、指名读、集体读。

       (3) ye的四声

       出示:yē yé yě yè 指名认读

       (4) 用ye的四声组词

       四、教学复韵母 üe、整体认读音节 yue

       1、教学复韵母 üe

       (1) üe的读音

       指名根据ie的读法试读üe,学生自由练读,指名读。

       (2) üe的四声

       在黑板上出示4个üe ,指名加上四声声调,并说出理由。练读这四个声调。

       2、教学整体认读音节 yue

       讲述大y遇到小ü,ü上两点要去掉。出示yue,领读,指名读。

       3、比较:ieye üeyue

       五、巩固练习

       1、指名读书上的内容。

       2、开火车读

       六、作业

       1、抄写复韵母:ie üe

       2、抄写音节:ye yue

       第二课时

       教学要求:

       学会特殊韵母er,教学üe与声母相拼,巩固ü上面两点省写的规则。

       教学过程:

       一、 复习检查

       1、认读卡片ie ye üe yue。

       2、认读ju qu xu,说说这3个音节的韵母是什么。

       二、 教学特殊韵母er。

       1、看图说说图上的小男孩是妈妈的什么人。

       2、告诉学生,儿子的儿去掉第二声,就和我们今天要学的特殊韵母的语音有点像。

       3、出示er,教师讲述读的方法。

       4、板书er的四声,自由练读。

       5、说明:er是一个特殊的韵母,只能自己独立成为音节,不能跟声母相拼。

       三、 教学üe与声母相拼,巩固ü上两点省略的规则。

       1、n l与üe相拼。

       (1)抽读卡片,读准边音和鼻音。、

       (2)出示,学生自由练读,点名拼读,注意辅导读音有困难的学生。

       (3)出示另一个,方法同上。

       (4)比较n l与üe相拼的异同。

       2、j q x与üe相拼。

       (1)抽读卡片j q x。、

       (2)出示

       (3)学生在本子上自由练习填空。

       (5)指名到黑板上来填。填好说出理由。并纠正。

       (6)自由拼读音节。

       (7)指名拼读音节。

       四、巩固练习

       1、做游戏,看谁拿得准,看谁拿得快。

       2、合成音节。

       五、作业

       1、读书上内容。

       2、抄写韵母er。

       第三课时

       教学要求:

       能正确认读由声母和ie、üe组成的音节,会读拼音词和拼音句。

       一、复习检查。

       1、指读音节。(略)

       2、抽读声韵母卡片。

       二、看图读拼音词。

       1、出示图,说说图意。

       2、出示音节,点名分析声韵母,练习拼读。

       3、出示另一个拼音,分析声韵母,自由练读,指名拼读。

       三、看图读拼音儿歌。

       1、出示拼音儿歌。(略)

       2、学生自由练习拼读。

       3、按要求找音节,找出三拼音节、翘舌音。

       4、找出后多读几遍。、

       5、指名说说小立立怎样爱学习。

       四、 作业。

       1、读课文。

       2、抄写音节。

      热门文章
      现场开奖香港-现场直播开奖本港台-现场直播开奖一肖中特
      m.2121buy.com m.304496092.com m.52chendumeishi.com m.52qqcz.com m.7568872.com m.99vv340.com m.agag70.com m.anpinglansai.com m.asshishicai.com m.baoshidamall.com m.bjoso.com m.bocdima.com m.bxxyzl.com m.cdjutaiedu.com m.cl1899.com m.cpexe.com m.cztxhg666.com m.diejuji66.com m.dmgjzx.com m.dphhw.com m.elitecld.com m.esexfree.com m.ezupdos.com m.fanfan-zone.com m.fengwoyidong.com m.getfault.com m.hcxiangjiao.com m.hf556.com m.hongfushangmao.com m.huibobet.com m.hyhatch.com m.hzybqh.com m.ibroyeur.com m.jiangyaqing.com m.ksuca.com m.liangdianjiaoyu.com m.lovegwu.com m.mayihuobang.com m.miaoxiangshike.com m.miiqin.com m.modelslimming.com m.msjyhs.com m.mysoushou.com m.myteenssex.com m.nanahey.com m.o48d.com m.o8jw.com m.pzsyr.com m.qgbrs.com m.rbrbt.com m.rfynq.com m.rqwdt.com m.rxbled.com m.rxdmn.com m.sct-ys.com m.sdyxtjy.com m.spark-eo.com m.spyware-pcrisk.com m.sxlrr.com m.syhrzg.com m.tadeyijia.com m.tengjingkj.com m.tiantianoa.com m.tykjr.com m.uxf7.com m.weakbug.com m.wgppd.com m.xajyz.net m.xiqidai.com m.yczszw.com m.youxiaad.com m.yue8888.com m.yzkths.com m.zqbf137.com m.zqssc05.com m.zsbxp.com m.zspxk.com m.zsxscj.com www.88366666.com www.942dn.com www.lottimes.com www.opc32.com www.ss-tm.com www.tiaopigui.com www.xmyinhe.com www.mfkof.com www.upsbbs.com www.gzesmb.com www.niqzone.com www.m-instyLe.cn m.1yguz.com m.2huoo.net m.51bpbpz.net m.53zy.net m.5ecn.net m.91youhui.net m.adospados.com m.afty.net m.afzn.net m.baobeiqianbao.net m.bestmeet.net m.bjbna.net m.bjkjwj.net m.cg365sc.net m.cnyntq.net m.congdash.net m.coybcs.net m.csoug.net m.dijier.net m.djhsc.net m.donghuiwan.com m.dsi-ag.com m.dzshgwx.net m.eamoy.net m.ecopote.com m.ehuiche.net m.eiconf.net m.eimeeting.net m.ez-ns.com m.freshkpop.net m.gaoxiaoduanzi.net m.glxiduobao.com m.guiqin.net m.guogai.net m.gydushu.com m.haokan5.net m.hltjq.net m.hshardcover.com m.huangjinnc.com m.huangzhe0910.com m.i517.net m.icauto.net m.ijiawei.net m.iyaorao.net m.iyuwei.net m.izxs.net m.jlskjk.com m.jnrstc.com m.jnxins.com m.joinchampions.com m.jsywym.net m.juezhe.net m.julisports.net m.kardon023.com m.keiee.net m.kkdb168.com m.ksb120.net m.kzbiz.net m.laziw.com m.lcoder.net m.lefuxx.com m.live-cam4sex.com m.louboutinb.com m.ly568.net m.matengfei.net m.mblabc.net m.mcmcmc.net m.meitwo.net m.miyueing.com m.mjrgb.com m.mmd47.com m.mms39.com m.nanjingwx.com m.naodongxueyuan.com m.ncwywk.com m.neimengguly.com m.newcityvr.com m.newhnwg.com m.ngzrb.com m.nianlai.net m.niuhuotong.com m.nj142.com m.nmgmmw.com m.nnwsn.com m.nongtaifruit.com m.npymh.com m.nqbcs.com m.nwezq.com m.oe2pq.com m.p950r.com m.panoad.net m.papasj.com m.pcfordlm.com m.pinkypunk.com m.pojox.net m.popo365.net m.portalfan.net m.qhy360.com m.qinghuayingyu.com m.qingjiankeji.com m.qirongzhongchou.net m.qiutianzichan.com m.quanminkuaiduobao.com m.quansiweizhiyuan.com m.readc.net m.rpocr.net m.sdell.net m.sdhzz.net m.senrijin.com m.shangzewangluo.com m.shanmeme.com m.shanrenzixunjituan.com m.shengwh.com m.shengzhiqi.net m.shfongwei.com m.shiguangji888.com m.shiyihui.net m.shop666.net m.shoppniac.com m.shyarun.com m.softsweet.net m.sxsgky.net m.szifresh.com m.tahuyu.net m.taiyear.net m.taowogo.com m.taxionghaizi.com m.thirftyfun.com m.tiqianme.com m.tjcbmy.com m.tjynet.com m.tyc1413191.com m.v-liandong.com m.v-quick.net m.vrwar.net m.walyy.net m.we30.net m.weixd.net m.wenancn.net m.wetrussian.com m.wuaimei.net m.wuyutong.net m.wzj0759.com m.xianyoujie.com m.xiaolangli.com m.xiaolieai.com m.xiawangshipin.com m.xiyuesh.com m.xuanf.net m.xyflower.net m.xzcit.net m.yifoobao.net m.yjhzttjq.com m.yjk1997.com m.ylmov.net m.yongyijinfu.com m.yueguoji.net m.zhansen8.com m.zhaokuandai.com m.zhc-nj.com m.zhongruiedu.com m.zivdoll.com m.zjjyjn.com m.zmkaolu.com m.zmtbs.com m.zmysjh.com m.zzfreemaker.com