<small id="xcslh"><bdo id="xcslh"></bdo></small>
   <meter id="xcslh"></meter>

    1. <samp id="xcslh"></samp>
     1. 欢迎来到原中小学教育资源网!

      三年级《花钟》练习题

      试题 时间:2018-10-06 我要投稿
      【www.nicheologybonus.com - 试题】

       一、看拼音,写词语。

       liú xīn yàn lì sū xǐng shī dù mì qiè jiāo nèn

       ______________________________________________________

       xū yào chuán bō lù xù dà zhì zhí wù xué jiā

       ______________________________________________________

       guān xì shì yí shì yìng zhǎn shì kūn chóng xiū jiǎn

       _______________________________________________________

       二、组词。

       艳()醒()禁()温()娇()

       色()星()梦()湿()桥()

       组()淡()悄()植()建()

       祖()炎()消()直()健()

       三、填词语。

       鲜花()绽开()()斗艳欣然()

       ()迷人含笑()留心()传播()

       四、先组成词,再写一句话。

       怒___________________________________________________

       展___________________________________________________

       五、补充句子,使句子更具体。

       1.同学们踢足球。

       _______________________________________________________

       2.小明画图画。

       _______________________________________________________

       3.老师批改作业。

       _______________________________________________________

       六、排列顺序。

       1.国庆节儿童节妇女节教师节元旦劳动节

       ______________________________________________________

       2.下午早上凌晨午夜黄昏晌午

       ______________________________________________________

       3.个人学校班级年级小组

       ______________________________________________________

      热门文章
      现场开奖香港-现场直播开奖本港台-现场直播开奖一肖中特